Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
באנר שיקום תעסוקתי לנשים חרדיות נפגעות נפש
רקע לבן מתחת לטקסט שחור

יש לנו פתרונות תעסוקתיים
לנשים חרדיות נפגעות נפש

שיקום תעסוקתי לנשים חרדיות

שיקום תעסוקתי לנשים חרדיות נפגעות נפש

שיקום תעסוקתי לכל מי שמתמודדת עם מוגבלות נפשית דורש 100% רגישות, התחשבות ואורך רוח. על אחת כמה וכמה כשמדובר בשיקום תעסוקתי לנשים נפגעות נפש באוכלוסייה החרדית. כאן נדרשת מנה כפולה של רגישות, הבנה והתחשבות.

 

לחברה החרדית בישראל מאפיינים ייחודיים: באזורי המגורים, בסגנון החיים, בהתנהלות היום-יומית, ולכל אלה, יש השפעה ישירה גם על תחום התעסוקה. בנוסף, ממחקרים עולה כי רוב בעלי המוגבלויות הנפשיות במגזר החרדי מתמודדים עם מצבם לבד. כל המאפיינים הייחודיים האלה הביאו אותנו לבנות תוכנית ייחודית לשיקום תעסוקתי  עבור נשים חרדיות. הכול,  בהתאמה לערכים של אוכלוסייה החרדית.

מטרת התוכנית לנשים חרדיות

מטרת התוכנית

לאפשר לכל אישה חרדית למצוא את דרכה לעולם העבודה, לזהות את הכוחות הקיימים בה וליצוק משמעות, תוכן ותקווה לחיים נורמטיביים. התוכנית מציעה מגוון רחב של סדנאות עבודה שמטרתן להקנות לך מיומנויות והרגלי עבודה לקראת השתלבותך בשוק העבודה החופשי. ייחודה של תוכנית ההכשרה התעסוקתית מצוי ברגישות הגבוהה לצרכי נשים חרדיות. ייחוד זה בא לידי ביטוי, לדוגמא, במתן תמיכה רק ע"י נשות מקצוע. הצוות כולל עובדת סוציאלית, מדריכה שיקומית (אישה חרדית!) ורכזת תעסוקה בשוק החופשי. בתוכנית מושם דגש על התאמת הפעילות, תיאום והכוונה של המשפחה ומעורבות ושיתוף הרבנים בתהליך השיקומי. בשלב זה התוכנית תיושם במפעל המוגן של עמותת שווים בחיפה.

אילוסתטרציה מי זכאית לסל שיקום

מי זכאי לסל שיקום בעמותת שווים?

נשים מהמגזר החרדי בעלות זכאות לסל שיקום, המעוניינות בשרותי שיקום תעסוקתי באמצעות מפעלים מוגנים, ובהמשך, ליווי בתעסוקה מעברית וממנה לשלב תעסוקה נתמכת בשוק החופשי.  קליטה בתוכנית מתבצעת בשלושה שלבים:

שלב א' - הכרה ב40% נכות נפשית מהביטוח הלאומי.

שלב ב' - פניה לוועדה המחוזית לקבלת זכאות סל שיקום.

שלב ג'- יצירת קשר עם מפעל שווים חיפה.

עדיין חסר לך מידע על שיקום תעסוקתי לנשים חרדיות?

צריך הסבר בכל עניין אחר?

רוצה להיפגש פנים אל פנים?
נשמח לעזור ולסייע בכל דרך אפשרית

אפשר להתקשר 03-5502932 

או לשלוח מייל

bottom of page