Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
באנר מסלולי הכשרה  OJT
עובדת בקו ייצור

אנחנו חיים בעולם דינמי שמשנה את פני שוק העבודה החופשי באופן תמידי. כפועל יוצא, שירותי התעסוקה בכלל וגיבוש פתרונות תעסוקה לנפגעי נפש בפרט נמצאים במגמת פיתוח מתמידה תוך דגש על תעסוקה נורמטיבית. כיום קיימת העדפה ברורה של מודל תעסוקה נתמכת על פני תעסוקה מוגנת ועידוד יציאת אנשים עם מוגבלות מהמפעלים המוגנים לשוק העבודה החופשי.

 

מאידך, נוצר קושי לאייש את קווי הייצור ולהביא  את התפוקה להיקף הנדרש. מצב זה חייב אותנו לחשב מסלול מחדש ולגבש תוכנית חדשנית - מסלולי הכשרה OJT:

זו השמה תעסוקתית שמאפשרת מצד אחד שיקום תעסוקתי לאנשים עם מוגבלות נפשית וקידום לתחום תעסוקה הממצה את יכולות שלך, ומצד השני, פתיחת מסלול הכשרה לתפקיד מפעיל על מנת לאפשר לשמור על כושר הייצור של המפעל.

מסלולי הכשרה OJT - מודל השמה חדשני שמכין אותך לשוק העבודה החופשי

המטרה הכפולה של מסלולי הכשרה OJT 

מטרת התוכנית לפתח מודל העסקה שיביא צמצום פערים וקידום מתמודדים במסלול הכשרה תוך כדי עבודה ובמקביל יצירת איזון בין עבודה, משפחה ופנאי.

במקביל, התוכנית מציעה למפעל כמעסיק, לקלוט מתמודדים כעובדים איכותיים תוך קבלת סיוע וליווי של הצוות המקצועי שמלווה ומכשיר את העובד לתפקידו.

 

למי מיועד השירות והיכן?

בשלב הראשון ההכשרה התעסוקתית תוך כדי עבודה תתבצע במפעל "שווים" שבבאר שבע. מדובר בהיקף קליטה והעסקה של 8 מתמודדים בכל מחזור בני 18 ומעלה זכאי סל שיקום.

משך השירות ושעות מתן השירות

שבוע העבודה שלך כעובד המועסק במפעל לא יעלה על 35 שעות ולא יפחת מ-140 שעות חודשיות מדי חודש. משך התוכנית הוא 12 חודשים עבור מועסקים שהוגדרו כמתאימים לעבודה בתפקיד כמפעילי קו ייצור.

במהלך החודשיים הראשונים להצטרפותך לתוכנית נשים דגש על היכרות תעסוקתית, שליטה במיומנויות, ובניית תכנית קידום אישית על בסיס קביעת  מטרות, יעדים ודרכי הפעולה.

שכר וגמול התעסוקה

במהלך החודשיים הראשונים - תקופת הביניים - יסתכם ב-17.47 ₪ לשעה וזאת עד לקבלת החלטה לעניין הערכת יכולת התעסוקה שלך כמועסק בהתאם לכללים הקבועים בתקנות שכר מינימום מותאם.

סיום תקופת התוכנית

במקביל להעסקתך במפעל נמשיך ליישם את הכשרתך המקצועית בהתאם לתוכנית הדרכה שקבענו יחד המתאימה במיוחד לך. בתום תקופת העסקה  - 12 חדשים - ימשיך רכז התעסוקה ללוות אותך למשך שלושה חודשים נוספים וזאת לצורך שילובך לתעסוקה בשוק החופשי.

 

הכשרות נוספות

תוכנית מסלולי הכשרה OJT  מצטרפת אל מיזמי הכשרה קיימים וחדשים שאנחנו ממשיכים לפתח כמו:

מיזמים תעסוקתיים שנעשים בשיתוף עם מעסיקים בשוק החופשי במטרה להרחיב את אפשרויות הבחירה והאופק התעסוקתי שלך.

קורס אומנות המכירה. תוכנית להפעלת דוכני מכירות במרכזי מסחר לצורך שיווק ומכירה של המוצרים המיוצרים על ידי המשתקמים עצמם במרכז האמנויות שאנחנו מפעילים.

מרכז האמנויות. תכנית ייחודית המציעה הכשרה תעסוקתית עבור כל מי שיש לו קשר ורצון לעסוק באומנות

מרכזי הכוון פלוס. מרכזי הכוון תעסוקתי מבוססי קבלת החלטות משותפת. כל מתמודד מקבל מעין מפה עם שלל הכלים הניתנים בה, ממנה הוא יבחר, ביחד עם איש המקצוע המלווה אותו, במה הוא מעוניין להתחיל להשתמש.

עדיין חסר לך מידע על מיזמי הכשרה OJT?

צריך הסבר בכל עניין אחר?

רוצה להיפגש פנים אל פנים?
נשמח לעזור ולסייע בכל דרך אפשרית

אפשר להתקשר 03-5502932 

או לשלוח מייל

bottom of page