Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
באנר דרושים

דרושים

מחפשת-עבודה.jpg

עמותת שווים פועלת כבר מעל ל-35 שנים למען הכשרתם התעסוקתית ושילובם של אנשים עם פגיעות נפש בשוק העבודה החופשי. מאז עשינו את הצעדים הראשונים ועד היום פעילות העמותה נמצאת בגידול מתמיד וכיום היא מפעילה עשרה מרכזי הכשרה בפריסה ארצית. הרחבת פעילותה של העמותה באה לידי ביטוי לא רק במניפת השירותים הניתנים ובמספר מקבלי השירות, אלא גם בפיתוח יוזמות ומודלים חדשניים להכשרה תעסוקתית ומיזמים רלוונטיים לשוק העבודה. מתוקף כך אנחנו נמצאים בחיפוש מתמיד אחר כוח אדם איכותי שיצטרף וייקח חלק במתן המענה לאנשים אנו מלווים.

מודעת דרושים מתאמת קדימה אפריל 2022.jpg
מודעת דרושים מתאמת פתח תקווה.jpg
מודעת דרושים מנהל פתח תקווה.jpg
מודעת דרושים מדריך קרית גת.jpg
מודעת דרושים מדריך תפעולי.jpg
דרושים קרית גת.jpg