Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
באנר הנהלת העמותה

בראש עמותת שווים שפועלת כבר מעל ל-35 שנים עומדים אנשים שכל רצונם הוא לעשות טוב לאחרים. כמי שהתמחותם הוא שיקום תעסוקתי לאנשים עם מוגבלות נפשית ומתוקף התפקידים הבכירים אותם מילאו במשרד הבריאות, אין פלא שכיום הם מחזיקים במושכות הניהול של עמותת שווים. הנהלת העמותה בנויה משני גופי ניהול: האספה הכללית ומטה העמותה – והיא פועלת כך:

 

חברי האספה הכללית מתפקדים כמו חברי דירקטוריון שעומד בראש הארגון ומקבל את ההחלטות הגדולות – פיתוח ערוצי שיקום תעסוקתי, ארגון וחלוקת תקציבים, פני העמותה לאן, ועוד החלטות ברמה האסטרטגית. תפקידם של חברי מטה העמותה הוא ליישם את החלטות האסיפה (הדירקטוריון) ולהוציאן מן הכוח אל הפועל, ולדאוג לתפעול השוטף של העמותה על כל מגוון פעילויותיה. הנה רשימת חברי המטה וחברי האסיפה הכללית:

מטה העמותה

1.מר יעקב פורטנוי- מנכ"ל

2.גב' פנינה אשכנזי- חשבת שכר

   ומנהלת הנה"ח ראשית

3.גב' יעל פטיטו - מנהלת מקצועית ארצית

4.גב' עדי אלאלוף- מנהלת מערך ליווי בשוק החופשי ויזמות

5. גב' מירה ברום עוזרת מנהלית

   ורכזת כוח אדם

חברי האסיפה הכללית

1. גב' ברכה לנגה- אנגלרד- יו"ר

2. מר יונתן וייל- גזבר וחבר ועד המנהל

3. מר מרק בבוט- חבר ועד המנהל

4. גב' בלה ריצר- חברת ועד המנהל

5. מר רודי ברוך- חבר ועדת הביקורת

6. מר מוטי קרמר- חבר ועדת הביקורת

7. יעקב כראדי- חבר ועד המנהל

8. מר יוסי ברקו

עדיין חסר לך מידע?

צריך הסבר בכל עניין אחר?

רוצה להיפגש פנים אל פנים?
נשמח לעזור ולסייע בכל דרך אפשרית

אפשר להתקשר 03-5502932 

או לשלוח מייל

bottom of page