Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
באנר זכויות נפגעי נפש
עובדת נפגע נפש בקו ייצור

הפעם, לא נעסוק בתרומתה ופועלה של עמותת שווים אלא נתמקד בזכויות המגיעות לך במסגרת חוק שיקום נכי נפש בקהילה שחוקק בשנת 2000. מטרת החוק  לאפשר שיקומם של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית ושילובם בקהילה. הזכאות לתוכנית שיקום נקבעת על ידי ועדת שיקום אזורית והיא נקראת – סל שיקום.

זכויות נפגעי נפש

באיזה תחומים עוסק החוק?

מעבר לטיפול ולעזרה נפשית מקצועית, כולל החוק גם תמיכה לצורך השלמת ההשכלה, החזקת ותחזוקת דיור, איתור, הכוונה והתאמת מקום תעסוקה, תמיכה במשפחה ועוד.
כאן חשוב לציין שהחוק אמנם כבר בן עשרים, אבל מאז, חלו התפתחויות והרחבות למסגרת החוק לעוד תחומי חיים כדי לקדם את  השתלבותך בשוק העבודה החופשי ואת חזרתך למסגרת חיים נורמטיבית.  

זכויות "סל שיקום"

דיור -   אחד הכלים המרכזיים שנועדו לשפר את המיומנויות לחיים נורמטיביים ועצמאיים בקהילה לאנשים המתמודדים עם מוגבלות נפשית הוא הדיור. שרותי הדיור התומך הניתן במסגרת סל השיקום נועדו לאפשר תנאי דיור נאותים ומכבדים. הכול נעשה תוך מתן תמיכה, סיוע ושמירה על קשר קבוע עם שירותי הקהילה.


סיוע ברכישת ציוד ראשוני למגורים - דיור אמנם נועד במקור למגורים אך בכך לא די. ההתנהלות במקום המגורים היא אחד האמצעים לקידום תכניות שיקום פרטניות בתחומי תפקוד שונים. וכדי לאפשר לך התנהלות עצמאית ככל שרק ניתן בדירת מגוריך ניתן הסיוע הכספי לרכישת ציוד ראשוני למגורים בקהילה.

 

תעסוקה -  כל תכני האתר של עמותת שווים עוסק בנושא זה. ובכל זאת, במסגרת מניין הזכויות אי אפשר שלא לתת לו כמה שורות של כבוד. שירות זה מאפשר תעסוקה המותאמת לרצונות וליכולות שלך במסגרת וכחלק מתהליכי השיקום. טווח האפשרויות נע משלב טרום תעסוקתי ועד לתעסוקה בשוק החופשי, הכול תוך דגש על תעסוקה נורמטיבית ומתגמלת ככל.

 

השכלה -  שירות השלמת השכלה נועד לסייע לך לממש את יכולותיך הלימודיות ולהשלים את השכלתך בהתאם לכישוריך ורצונך.  בנוסף, יש את ערוץ החונכות האקדמאית. זהו  שירות תמיכה ללומדים באוניברסיטאות לקראת תואר אקדמאי . השירות כולל 4 שעות חונכות מקצועית בתחום הלימודים ורכז מקצועי באוניברסיטה המלווה ותומך לכל משך היותך סטודנט.

 

חברה ושעות הפנאי - חיי חברה ותוכן לשעות הפנאי חיוניים לתהליך השיקום הנפשי בכלל ולשיקום התעסוקתי בפרט.  מטרת השיקום החברתי היא למידה ורכישת מיומנויות חברתיות, הקנית ידע ועצמאות בתחום, הענקת תחושת שייכות, הפגת בדידות, יצירת קשר והשתלבות בקהילה. לשם כך קיימת תוכנית תרבות הפנאי המציעה מגוון הזדמנויות ופעילויות לבחירתך.  

 

תיאום תוכניות שיקומיות בקהילה -  כדי לסייע לך להיות יותר אקטיבי בבניית תוכניותיך השיקומיות ובהגדרת היעדים האישיים שברצונך להשיג, חוק השיקום לנפגעי נפש מאפשר

לך להסתייע במתאם טיפול שיהיה אחראי ליישום ותיאום מתן כל השירותים הניתנים על ידי

ועדת סל השיקום המחוזית.  

 

סיוע למשפחות נפגעי נפש -  גם בני מהשפחה מתמודדים עם לא מעט קשיים. ראשית כל הם דואגים ודאגה מעיקה על הנפש ועל הגוף. הם עסוקים במשימות יומיומיות, בחיפוש העזרה המתאימה לך,  בטיפול, השגחה ומתן עזרה. זאת ועוד, המעמסה הרגשית עליהם כבדה ומכבידה. על מנת להקל על בני המשפחה,  הקים משרד הבריאות מרכזי ייעוץ למשפחות המספקים מידע ותמיכה באמצעות  ייעוץ פרטני וקבוצתי, הרצאות וסדנאות .

 

טיפולי שיניים -  כן, גם לתחום הרפואי הזה נרתמה מערכת השיקום והיא דאגה, במסגרת סל השיקום לסייע לך במימון שיקום הפה. הסיוע ניתן לפי תעריפים הנהוגים במרפאות לנזקקים בלבד, כפי שהם נקבעים בשיתוף עם משרד הבריאות. הסיוע כרוך בהשתתפות כספית שלך.

עדיין חסר לך מידע על זכויות נפגעי נפש?

צריך הסבר בכל עניין אחר?

רוצה להיפגש פנים אל פנים?
נשמח לעזור ולסייע בכל דרך אפשרית

אפשר להתקשר 03-5502932 

או לשלוח מייל

bottom of page