Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
באנר מידע למעסיק

עמותת שווים, העסקת אנשים עם
מוגבלות נפשית, מידע למעסיק

אילוסטרציה - בזמן בדרכה

✔ חסכון בזמן ועלויות השמה – ראשית וחשוב מכל – אין עלויות השמה כמקובל בחברות השמה פרטיות. שנית, ההכשרה המקצועית שלנו מבטיחה לך השמה מקצועית ומדוייקת, חוסכת לך זמן הכשרה וקליטה ואף מונעת תחלופת עובדים גבוהה.

 

✔ הדרכות והרחבת אופק מקצועי – אנחנו ממשיכים ללוות את העובדים שקלטת, לטפל באתגרים, אם יתעוררו כאלה, ולסייע לך בבניית מערכת יחסים בריאה עם העובד. מעבר לכך, אנו מקפידים לחזק את העובדים שנקלטו אצלך ואף להרחיב ידע ומיומנויות ע"י הדרכות מקצועיות.

✔ ליווי אישי למעסיק – לכל אורך תקופת ההעסקה. אנחנו עומדים לשירותך הן בליווי טלפוני והן במפגש אישי בנושאי העסקת עובדים עם מוגבלות בכלל או בעניין פרטני של אחד העובדים המועסקים אצלך.

 

✔ ויש גם רווח תדמיתי – העסקת עובדים בעלי מוגבלות נפש מצרפת אותך למשפחה גדולה של מעסיקים ערכיים וחברתיים שכל חבריה מקבלים מאיתנו תג של "עסק התומך בתעסוקה נתמכת ואחריות חברתית".

המדינה מנסה לעודד העסקת אנשים עם מוגבלות בשוק החופשי בכמה דרכים. אחת המרכזיות והמוצלחות שבהן היא הכשרה תעסוקתית ושילוב של אנשים עם מוגבלויות נפשיות בשוק העבודה דרכנו - עמותת שווים. לעמותה מוניטין גבוה בזכות המקצועיות ואיכות השירות הניתן לעובדים שאנחנו מכשירים ומלווים ולבתי העסק שפתחו את דלתם לעובדים אלה. העמותה מפעילה 10 מרכזי שיקום תעסוקתי בפריסה ארצית דרכם מתבצעת הכשרת מאות עובדים בכל שנה למגוון תפקידים מבוקשים כמו: מפעילי פס ייצור, מוכרנים, מלקטים, אורזים ועוד. העסקת עובדים אלה דרכנו מבטיחה לך יתרונות רבים:

ויש עוד יתרונות, אבל קודם...

אילוסטרציה - יצרונות בהעסקת עובד עם מוגבלויות

פרט שחשוב לכל מעסיק לדעת: קיים צו ההרחבה שיצא בשנת 2014 ואשר דורש מכל ארגון המונה  מעל 100 עובדים להעסיק לפחות 3% עובדים עם מוגבלות. מעבר לקיום דרישת צו ההרחבה, העסקת עובדים בעלי מוגבלות נפשית מייצרת לעסק עוד יתרונות חשובים מעבר לאלה שכבר מנינו:

 

✔ שכר מינימום מותאם – כמעסיק באפשרותך לשלם לעובד פחות משכר המינימום על פי חוק על ידי הזמנה של מאבחנת מטעם משרד העבודה והרווחה, שתקבע מהם היכולות של המתמודד באופן יחסי לעובד ללא מגבלה. לעובדים שמגבלתם פוגעת בהספקם ישולם שכר מינימום מותאם. כך, האחריות החברתית שגילית לא תפגע בך כמעסיק.

 

✔ הנגשת מקומות עבודה – כמלווים אנשים בתחום בריאות הנפש, אנו מודעים לכך שלעיתים חלק מהמתמודדים אותם אנו מלווים, זקוקים לחניכה ארוכה יותר בתחילת התפקיד מסיבות שונות.  המדינה מגשרת על הפער הנ"ל ומממנת את עלות החונך על מנת שהעסקה של עובד עם מוגבלות לא תפגע בך כמעסיק.

 

מענקי מדינה – פתחנו את המאמר בכך שהמדינה מנסה לעודד העסקת אנשים בעלי מוגבלויות בשוק העבודה. כך, מפעם לפעם מעניקה המדינה מענקי עידוד העסקה למקומות עבודה שמעסיקים עובדים עם מוגבלות. זכאים למענקי עידוד אלה רק מי שמעסיקים עובדים בעלי מוגבלות.

רוצה עוד פרטים?

כמי שעוסקים במלאכה מעל ל-35 שנים אנחנו מכירים היטב את כל החוקים והזכאויות שמגיעות לך כמעסיק, ואת החידושים והתקנות החדשות. מצויידים בכל המידע הקיים,  נוכל ללוות אותך, להנחות, לייעץ ולסייע כדי להקל עליך לקדם את העסקת המתמודדים אותם אנו מלווים. 

עדיין חסר לך מידע?

רוצה להיפגש?
נשמח לעזור ולסייע בכל דרך אפשרית

אפשר להתקשר 03-5502932 

או לשלוח מייל

bottom of page