Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
באנר מיזמים תעסוקתיים
מיזם תעסוקתי - מוכרן בקניון

עמותת שווים מעניקה הכוונה והכשרה תעסוקתית לקשת רחבה של  אנשים עם מוגבלות נפשית ברמות שונות. כאן, כל אחד זוכה לתוכנית ליווי המתאימה לו למצבו הנפשי, לכישוריו, יכולותיו ושאיפותיו. אולם בכך לא די. כדי להגיע לתוצאות אופטימליות חייבים לפעול בשני ערוצים במקביל:

מיזמים תעסוקתיים

את מערך המפעלים המוגנים משלימים ייזום, פיתוח והטמעת כלי הכשרה מקצועית כמו: הקמת הגלריה השיתופית, הכשרה לעבודה בדוכני מכירות, מיזמי הכשרה, מרכזי הכוון "שווים פלוס" הפועלים על פי מודלים חדשניים  ועוד.

פיתוח מתמיד של  מיזמים תעסוקתיים שנועדו להרחיב את קשת פתרונות תעסוקה למתמודדי נפש ואת  גלריית הארגונים ומקומות עבודה בשוק החופשי בהם נשמח לראות אותך משתלב, מתמיד ומצליח.

עובד מבוגר במיזם תעסוקתי

היתרונות שלנו

יש לעמותת שווים יתרון אחד שלא נמדד במספרים והוא בעצם הבסיס לכל מי שרוצה לתרום לחברה בריאה ולקדם נושאים כמו השמה תעסוקתית למתמודדי נפש – מחוייבות ללא תנאי וסייג. כך פועלים מאות פעילי העמותה העוסקים במלאכה. כן, יש כמובן גם יתרונות שניתן למדוד ולכמת כמו: 35 שנות פעילות רצופה, ניסיון עשיר ומצטבר שמאפשר לנו ליזום פעילויות ומודלים להשמה תעסוקתית ייחודיים,  תוצאות פעילות מעודדות  שעומדות על מאות רבות של השמות תעסוקתיות לאנשים עם מוגבלות נפשית בכל שנה, ועוד...

אילוסטרציה עובדת במרכז הכשרה

מרכזי הכשרה

מרכזי ההכשרה הינם בעצם מערך של מפעלים מוגנים שמטרתם לסלול את הדרך להשמה תעסוקתית לבעלי מוגבלויות נפשיות. מדובר במסגרת תעסוקתית תומכת, מלווה ומכוונת שנועדה לאפשר לך לרכוש מיומנויות והרגלי עבודה כדי להשתלב בהמשך בשוק העבודה החופשי. המפעלים המוגנים מציעים גם קבוצות תמיכה ושירותים משלימים נוספים שמרחיבים את האופק התעסוקתי שלך. הכל נעשה כמובן תוך ליווי ותמיכה של אנשי הצוות באופן קבוצתי ופרטני לקידום תהליכי שיקום תעסוקתי של כל מתמודד ומתמודד.

מסלולי הכשרה 

אילוסטרציה מסלולי הכשרה

מסלולי הכשרה ובמילים פשוטות - הכשרה מקצועית תוך כדי עבודה - הינם בפועל מודל השמה תעסוקתית לבעלי מוגבלות נפשית שנועד לקדם אותך באמצעות הכשרה תעסוקתית תוך כדי עבודה. השירות מיושם במפעלי מרכזי השירות של עמותת שווים ובמקומות עבודה בשוק החופשי והוא כולל כמובן תמיכה וליווי שיקומי מלא על מנת לסייע בקליטתך ובהישארותך לאורך זמן במקום העבודה. זו גישה חדשנית שנשענת על רכישת כישורים והתמחויות במקום העבודה לצורך מילוי התפקיד הנוכחי באופן עצמאי או לשם קידום לתפקיד גבוה יותר.

עדיין חסר לך מידע על מיזמים תעסוקתיים?

צריך הסבר בכל עניין אחר?

רוצה להיפגש פנים אל פנים?
נשמח לעזור ולסייע בכל דרך אפשרית

אפשר להתקשר 03-5502932 

או לשלוח מייל

bottom of page