Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
באנר מפעיל קו ייצור
הדרכת מפעיל קו ייצור

מפעיל קו ייצור במסגרת תכנית הכשרה OJT 

מקצוע מבוקש בשוק העבודה החופשי

אפשר להפליג לרגע שנה קדימה? כן, היום בעוד שנה. כבר יש לך ביד מקצוע מבוקש כי עברת בהצלחה הכשרה תעסוקתית במשך שנה בליווי צמוד של טובי המדריכים ואנשי המקצוע. הם אלה שדאגו לזהות את הכישורים והיכולות שלך, להכוונה מקצועית, להכשרה מעשית וכמובן סייעו, תמכו ועודדו בכל דרך אפשרית. הכול נעשה במטרה אחת - לפתוח בפניך את שוק העבודה החופשי ע"י הכשרתך למקצוע שיש לו ביקוש רב במשק כמו לדוגמא - מפעיל קו ייצור.

​מדובר בתוכנית המשלבת הכשרה תעסוקתית ועבודה גם יחד בהיקף משרה של 140 שעות חודשיות לפחות, בשכר מינימום מותאם ולתקופה של 12 חודשים. בתום תקופת  ההכשרה, נדאג לשלב אותך בשוק העבודה החופשי ואף נמשיך ללוות אותך ולסייע כדי לוודא קליטה טובה ומשך עבודה רציף.

מטרת התוכנית

לשלב מתמודדים דורשי עבודה בתעסוקה בשוק החופשי, להקנות בסיס מקצועי תוך כדי עבודה בענפי התעשייה.

אוכלוסיית היעד

אנשים עם מוגבלות נפשית בגילאי 18 ומעלה זכאי סל שיקום

מקום ההכשרה

מפעל "עמותת שווים" בעיר באר שבע.

 

​​תנאי העסקה
"שווים" כמעסיק יעסיק אותך כעובד מהמניין במשרה של 140 שעות חודשיות לפחות וישלם לך שכר מינימום מותאם שיקבע ע"י מאבחן תעסוקתי של משרד הכלכלה.

 
השתתפות בחניכת המתמודדים
במהלך ההכשרה יקצה "שווים" צוות מקצועי מהמפעל ב"ש, שילווה, ידריך, יתמוך, יעודד ויכשיר אותך להיות מפעיל קו ייצור.

עדיין חסר לך מידע על מפעיל קו יצור?

צריך הסבר בכל עניין אחר?

רוצה להיפגש פנים אל פנים?
נשמח לעזור ולסייע בכל דרך אפשרית

אפשר להתקשר 03-5502932 

או לשלוח מייל

bottom of page