Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
באנר סל שיקום תעסוקה מוגנת
רקע לבן מתחת לטקסט שחור

 סל שיקום

סל שיקום תעסוקה מוגנת לנפגעי נפש

ועדת סל שיקום תעסוקה מוגנת

סל שיקום תעסוקה מוגנת נועד לעזור לאנשים עם מוגבלות נפשית שקיבלו זכאות לפנות אלינו  למציאת המסגרת המתאימה ביותר להכוונה תעסוקתית עבורם.

במסגרת סל שיקום תעסוקה לנפגעי נפש עמותת שווים מציעה לך מגוון אפשרויות להכשרה במסגרת העמותה.

המונחים סל שיקום, תעסוקה מוגנת לנפגעי נפש קשורים זה בזה מאחר וללא זכאות לסל שיקום אין אפשרות להצטרף למערך המפעלים המוגנים שלנו ולמסלולי ההכשרה התעסוקתית. פנית לוועדת סל שיקום? קיבלת זכאות? כל הכבוד לך על המאמץ. מבחינתנו, כל מי ששואף לקבל זכאות מעיד על עצמו כמי ששואף להתקדם, ולחזור ככל שרק ניתן לשוק העבודה החופשי ולתפקוד עצמאי.

כאן אנחנו נכנסים לתמונה עם מגוון רחב של פתרונות תעסוקה לאנשים בעלי מוגבלויות נפשיות שכוללים בין היתר – מפעלים מוגנים, מיזמי הכשרה ומבחר מיזמים תעסוקתיים. חשוב להבין, לכל מתמודד יש את רמת הקושי שלו ואת היכולות והכישורים המאפיינים רק אותו. זו הסיבה מדוע אנחנו מקפידים על ליווי צמוד וקשר אישי ישיר המסייעים לנו להתאים לך תעסוקה הולמת ולקדם אותך במעלה השלבים עד לחופש תעסוקתי.

מה זה תעסוקה מוגנת?

קיימות כמה פלטפורמות של הכוונה תעסוקתית והכשרה מקצועית. הבסיסית שבהן היא התעסוקה המוגנת. זהו שלב ראשון במסלול השיקום התעסוקתי למתמודדי נפש שמיושם דרך מערך המפעלים המוגנים של עמותת שווים בפריסה ארצית. זה גם השלב, שמאפשר לנו להכיר טוב יותר ברמה האישית, להבין לעומק את הרקע התעסוקתי שלך ולזהות את  היכולות והכישורים שלך. כך, באמצעות ליווי והדרכה צמודים, שיתוף פעולה הדוק בינינו...

עובדים בתעסוקה מוגנת

זכויות נפגעי נפש ותעסוקה מוגנת

סל השיקום למתמודדי נפש  נוגע כמעט בכל תחומי החיים כמו: דיור, השכלה, חברה ותעסוקה. בהקשר של תעסוקה נפתח פניך מבחר תוכניות הכוון תעסוקתי החל בשילוב במפעלים מוגנים, ועלה בשלבי הסולם אל היציאה לשוק העבודה החופשי באמצעות: מיזמי הכשרה מקצועית, ליווי ותמיכה צמודים של אנשי מקצוע מנוסים, שילוב תעסוקתי בארגונים ומקומות עבודה (לא מוגנים) שנענו למיזמים התעסוקתיים שאנחנו מפתחים, ועוד...  

מתמודד נפש שקיבל סל שיקום

מרכזי הכוון עמותת שווים

יוזמה בלעדית שלנו: מרכזי הכוון שווים פלוס המבוססים על מודלים חדשניים ויצירתיים כמו:

מודל השיתוף – כאן אין תוכניות שיקום תעסוקתי לפגועי נפש קבועה מראש כמו שמוגדר בסל השיקום: תעסוקה מוגנת, מעברית או נתמכת. מודל השיתוף נועד לבנות ולהתאים מסלול שיקום בשיתוף מלא שלך.

מודל הליווי – בניגוד לתעסוקה מעברית בה מלווים אותך כמה אנשי מקצוע כל אחד בשלב אחר, כאן, הליווי האישי נעשה ע"י מלווה אחד כבר מהצעד הראשון ועד ליציאתך לשוק העבודה החופשי

תמונה ועדת ייעוץ מרכזי הכוון שווים פלוס

עדיין חסר לך מידע על סל שיקום תעסוקה מוגנת?

צריך הסבר בכל עניין אחר?

רוצה להיפגש פנים אל פנים?
נשמח לעזור ולסייע בכל דרך אפשרית

אפשר להתקשר 03-5502932 

או לשלוח מייל

bottom of page