Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
באנר סל שיקום תעסוקה נתמכת

סל שיקום תעסוקה נתמכת
לנפגעי נפש

תמונת ועדת סל שיקום

סל שיקום תעסוקה נתמכת למתמודדי נפש הינו המדרגה האחרונה בתהליך ההשמה התעסוקתית שמטרתו להכשיר אותך להשתלב בשוק העבודה החופשי, והוא כולל ליווי ותמיכה שלנו גם לאחר השתלבותך במקום העבודה. זאת, על מנת להבטיח את התאקלמותך והתמדתך לאורך זמן.   

 

מבין מגוון התחומים בהם סל השיקום נועד כדי לסייע לך – דיור,  השכלה, פנאי וחברה... – עמותת שווים אמונה ומתמחה בפתרונות תעסוקה לנפגעי נפש החל מהשלב הבסיסי של תעסוקה מוגנת, דרך שלב הביניים הוא התעסוקה המעברית, עד לשלב הגבוה של תעסוקה נתמכת ואף לאחריו.

מי זכאי לסל שיקום תעסוקה נתמכת

עובד מבוגר הזכאי לסל שיקום תעסוקה נתמכת

יכולים להצטרף למסלול התעסוקה הנתמכת הם אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית הנמצאים בתהליכי שיקום מקצועי מתקדמים ואשר קיבלו זכאות סל שיקום או המופנים אלינו מטעם משרד הביטחון. מבין מכלול הזכויות (זכויות נפגעי נפש במסגרת סל שיקום) המגיעות לך נתמקד הפעם דווקא בתנאי העסקה. כניסתך לעבודה תיעשה בצורה מדורגת עד לסף של 5-6 שעות עבודה ביום לפחות. בתחילת הדרך השכר יעמוד על שכר מינימום או שכר מינימום מותאם. בשני המקרים יחולו יחסי עובד מעביד רגילים הכוללים ...

 אילוסטרציה  OJT - עובדת במיזם

מסלולי הכשרה OJT

קודם נבהיר באיזה מסלולי הכשרה מדובר. OJT הינן ראשי תיבות למונח ON THE JOB, ובפשטות, הכשרה מקצועית תוך כדי עבודה, או בשפה המקצועית, "הכשרה פנים מפעלית". בהקשר של תעסוקה נתמכת סל שיקום בכלל ותעסוקה נתמכת לנפגעי נפש בפרט, אימצנו והתאמנו את המודל כדי לפתוח ערוץ הכשרה מיוחד למי שנמצאים מתאימים מבחינת המוכנות הנפשית, היכולות והכישורים לעשות צעדים ראשונים בשוק העבודה החופשי. הכל נעשה תוך ליווי צמוד של מלווה אישי...

מיזמים תעסוקתיים ותעסוקה נתמכת

מתוקף התמחותנו והתמקדותנו במתן פתרונות תעסוקה למתמודדי נפש,  אנחנו מקפידים להמשיך ולפתח ערוצי הכוונה והכשרה מקצועית בהתאמה לכל סוגי הקהלים הפונים אלינו. הפעם נתמקד בחדש, הבלעדי והיצירתי מבין כולם -  מרכזי הכוון "שווים פלוס" הפועלים על פי על מודלים חדשניים כמו מודל קבלת החלטות משותפות במסגרתו אין תוכנית שיקום תעסוקתי קבועה מראש אלא התאמת מסלול השיקום בשיתוף מלא שלך. והשני,  מודל שירות מקצה אל קצה במסגרתו הליווי האישי נעשה ע"י מלווה אחד כבר מהצעד הראשון ועד ליציאתך לשוק העבודה החופשי.

עובד במיזם תעסוקתי - תעסוקה נתמכת

רוצים לקבל מידע על תעסוקה נתמכת משרד הביטחון - לחצו על הקישור

או

מידע על תעסוקה נתמכת משרד הבריאות- לחצו על הקישור

עדיין חסר לך מידע על סל שיקום תעסוק נתמכת?

צריך הסבר בכל עניין אחר?

רוצה להיפגש פנים אל פנים?
נשמח לעזור ולסייע בכל דרך אפשרית

אפשר להתקשר 03-5502932 

או לשלוח מייל

bottom of page