Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
באנר פתרונות תעסוקה
רקע לבן מתחת לטקסט שחור
רקע לבן מתחת לטקסט שחור

יש לנו

סל פתרונות

תעסוקה עבורך

תמונת פועל מבוגר
עובד מבוגר במפעל מוגן של עמותת שווים

פתרונות תעסוקה לאנשים עם מוגבלות נפשית ושיקום תעסוקתי לנפגעי נפש

עמותת שווים עוסקת במתן פתרונות תעסוקה לאנשים עם מוגבלות נפשית, תעסוקה למתמודדי נפש וצרכים מיוחדים.

 

במסגרת סל שיקום המגיע לאנשים המתמודדים עם מוגבלות נפשית פועלת העמותה למתן שיקום מקצועי תעסוקתי במספר מסלולי השמה לנפגעי נפש המותאמים לפי היכולות של הפונים או המופנים לעמותה.

 

תעסוקה היא הרבה מעבר למקור פרנסה. תעסוקה ממלאת אותך בתוכן, מספקת לך עניין, אופק מקצועי, תורמת להרחבת מעגלים חברתיים וחיי שיתוף בקהילה. ובעיקר, תעסוקה מטפחת את הביטחון והדימוי העצמי החיובי ומחזירה לך את זקיפות הקומה.

 

בדיוק לשם כך הוקמה "שווים" עמותה לשיקום תעסוקתי, המתמקדת ומתמחה בהכשרה מקצועית ומציאת פתרונות תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות נפש.

ערוצי ההשמה המקצועית שאנחנו פורסים בפניך רבים ומגוונים:

היתרונות של עמותת שווים התורמים להצלחתך

יתרונות עמותת שווים

שילוב תעסוקתי מקצה לקצה הבנוי על מערך מקיף כבר בשלב הטרום תעסוקתי ועד להשמה מוצלחת בשוק העבודה.

אתה תמיד במרכז. כמומחים לשיקום תעסוקתי לבעלי מוגבלויות נפשיות אנחנו עושים הכול כדי להתמקד בך, ברצונות, ביכולות ובהעדפות שלך.

ותק וניסיון. עמותת שווים פועלת כבר מעל ל-35 שנים במהלכן צברנו ניסיון רב, ידע והתמקצענו בתחום ההכשרה לתעסוקה ובשילוב מוצלח של מתמודדי נפש במקומות עבודה.

יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסא. תכונות אלה הן מן המאפיינים הבולטים של עמותת שווים והן גם מן הגורמים המרכזיים להצלחה שלנו.

מחויבות לתהליך. יתרון חשוב מאין כמותו. כל אחד מאנשי עמותת שווים – בין אם עובד סוציאלי, יועץ ומלווה תעסוקתי ובין אם בתפקיד מטה ומנהלה – מחוייבים לתהליך תחת הכותרת: ההצלחה שלך היא ההצלחה שלנו.

התחלת תהליך המיון

איך מתחילים את התהליך?

אנחנו מתמחים בשיקום תעסוקתי למתמודדי נפש .לכן, על פי חוק עמותת שווים רשאית לתת שירות לזכאים לסל שיקום. לפתיחת התהליך עליך לפנות לכל אחד מהגורמים המאשרים זכאות לסל זה: משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הכלכלה, משרד הבריאות, משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי.  עם קבלת הזכאות אנחנו מזמינים אותך לפנות אלינו כדי שנבנה עבורך תוכנית שיקום תעסוקתית רב שלבית הכוללת:

אבחון תעסוקתי קצר ו/או ארוך מועד שמטרתו: הערכה, הכוון ומתן חוות דעת בוועדות

סדנאות להקניית מיומנויות תעסוקתיות, הרגלי עבודה והכנה לעולם העבודה

אימון ארוך-טווח הכשרה מקצועית, קורסים מקצועיים והשלמת השכלה

השמה ואיתור מקומות עבודה בשוק הפתוח או בתעסוקה מוגנת

תעסוקה מוגנת ונתמכת לאנשים שמצבם מונע מהם להשתלב בעבודה רגילה.

עדיין חסר לך מידע?

צריך הסבר בכל עניין אחר?

רוצה להיפגש פנים אל פנים?
נשמח לעזור ולסייע בכל דרך אפשרית

אפשר להתקשר 03-5502932 

או לשלוח מייל

bottom of page