Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
באנר תעסוקה נתמכת משרד הבריאות
פנייה לקבלת שיקום תעסוקתי ממשרד הבריאות

תעסוקה נתמכת משרד הבריאות

תעסוקה נתמכת משרד הבריאות למתמודדי נפש – זהו המקום הראשון שצריך לפנות אליו  על מנת לקבל זכאות לסל שיקום תעסוקה נתמכת. זהו מסלול השמה תעסוקתי לנפגעי נפש במסגרת זכאותך לסל שיקום תעסוקה נתמכת. זהו השלב הגבוה ביותר בסולם ההשמה התעסוקתית שמכשיר אותך להשתלב בשוק העבודה החופשי, והוא כולל ליווי ותמיכה שלנו גם לאחר השתלבותך במקום העבודה.

 

בין אם כבר פנית לאגף השיקום במשרד הבריאות ובין אם זהו שלב בירור פרטים ראשוניים בנושא שיקום תעסוקתי בכלל ותעסוקה נתמכת משרד הבריאות בפרט, אנחנו כאן כדי להבהיר את הדרוש ולסייע לך בכל דרך אפשרית. נתחיל בשני  נתוני פתיחה שהם הבסיס לכל שיקום תעסוקתי:

  • כדי להתחיל את התהליך יש לפנות למשרד הבריאות כדי לקבל זכאות לסל שיקום. זה הסל שמקנה לך את הזכויות המגיעות לך על פי חוק ואשר פותח בפניך את דלתות השיקום התעסוקתי.

  • כבר פנית למשרד הבריאות? קיבלת זכאות לסל שיקום? אנחנו הכתובת הבאה מאחר והמומחיות שלנו היא שיקום תעסוקתי לאנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית.

עמותת שווים ומשרד הבריאות

בנושאים המשותפים - שיקום תעסוקתי וגיבוש פתרונות תעסוקה לנפגעי נפש - משרד הבריאות ועמותת שווים פועלים יחד ובתיאום מלא. משרד הבריאות מפנה אלינו אנשים הזקוקים לעזרה שלנו, הוא מתקצב אותנו, עומד מאחורי פתרונות התעסוקה שלנו ואף מסייע לקדם אותם. כדי להבין עד כמה אנחנו מדברים באותה שפה הנה המטרה המרכזית שאגף השיקום הציב לעצמו להשיג: 

 

להציע לאדם המשתקם מסלולי שיקום יעילים ואופק שיקומי המותאמים לצרכיו על מנת להגיע לתפקוד אופטימאלי. אמנם עיקר השיקום הנו ברמה התפקודית אולם למיצוי מלא של היכולות יש גם צורך בתמיכה רחבה הרבה יותר  כחלק בלתי נפרד מתכנית השיקום.

 

כך בדיוק אנחנו פועלים ומוציאים מן הכוח אל הפועל את מסלולי השיקום התעסוקתי, ההכוונה, ההכשרה והליווי לכל אורך הדרך המשותפת שלנו יחד. 

עובדת בתעסוקה מוגנת שיקום תעסוקתי

תעסוקה מוגנת

הביטוי המדוייק הוא תעסוקה מוגנת לנפגעי נפש. זהו שירות השמה תעסוקתית המוצע לך במסגרת זכאותך לסל שיקום תעסוקה מוגנת. השירות מיושם דרך מערך המפעלים המוגנים של העמותה בפריסה ארצית שהם גם המעסיק שלך לתקופה של שנה וגם מרכז ההכשרה בו מתבצעת ההכוונה התעסוקתית, ההכשרה המקצועית והליווי ע"י אנשי הצוות שלנו. באמצעות מיזמי הכשרה, קורסים והשתלמויות במגוון תחומים, מרחיבה העמותה את האופק התעסוקתי של הפונים אליה ופותחת דלתות לקשת רחבה של מקומות עבודה.

עובדים בתעסוקה מעברית לשיקום תעסוקתי

תעסוקה מעברית

תעסוקה מעברית הינה מסגרת ביניים תעסוקתית בין  התעסוקה המוגנת במפעל מוגן לבין שלב התעסוקה בשוק החופשי. מסגרת זו פועלת בשתי תצורות: תעסוקה מעברית לבודדים ויתרונה הגדול ברמת אינטנסיביות גבוהה של הליווי מטעם רכז התעסוקה לקליטה ושילוב מיטבי במקום העבודה. תעסוקה קבוצתית המתמקד בשילוב בתעסוקה בשוק החופשי כקבוצה, במעטפת מכילה ותומכת הכוללת ליווי אינטנסיבי של מדריך במקום העבודה, ליווי מקצועי של רכז התעסוקה וליווי של איש מקצוע בכל התהליך השיקומי לקראת עצמאות.

מיזמים תעסוקתיים

מיזמים תעסוקתיים בעמותת שווים

כדי להביא את השיקום התעסוקתי למתמודדי נפש לתוצאות אופטימליות נוקטת עמותת שווים בכל אמצעי העומד לרשותה כדי לפתח ולהטמיע כלי הכשרה מקצועית כמו: הקמת מרכז אמנויות, הכשרה לעבודה בדוכני מכירות, מיזמי הכשרהOJT  ועוד. זו הפעילות שמכינה אותך לעבודה. מנגד, אנחנו דואגים לפתח קשת הצעות העבודה שיהיה באפשרותך להשתלב בהן. מדובר בפיתוח מתמיד של  מיזמים תעסוקתיים שנועדו להרחיב את קשת פתרונות תעסוקה למתמודדי נפש ואת  גלריית הארגונים ומקומות עבודה בשוק החופשי   

עדיין חסר לך מידע על תעסוקה נתמכת משרד הבריאות?

צריך הסבר בכל עניין אחר?

רוצה להיפגש פנים אל פנים?
נשמח לעזור ולסייע בכל דרך אפשרית

אפשר להתקשר 03-5502932 

או לשלוח מייל

bottom of page